Du stöder Barn i fokus arbete genom våra plus- och bankgironummer


           Plusgiro 90 02 78-3              Bankgiro 900-2783


                                    Swich 9002783


                                         eller genom att

          sms:a help  till 72970 så ger du en gåva på 50 kr.

      Barn i fokus erhåller 45 kr, resterande summa är avgifter där 3,75 kr går till

         mobiloperatörerna (inkl. smskostnad) och 1,25 kr går till teknikleverantören.

               


                                                                        www.aftonbladet.se/svenskahjaltar/article19625139.ab

                                                                        Hjälpprojekt i samarbete med allmänhet och företag!

                                                                        Plusgiro 90 02 78-3     Bankgiro 900-2783 

                                                                        Swisha din gåva till nr: 1239002783           sms:a  help till 72970 så ger du en gåva på 50 kr *

                                                     

OneWeb 2012 © Copyright