Du stöder Barn i fokus arbete genom våra plus- och bankgironummer

 

Plusgiro 90 02 78-3 Bankgiro 900-2783

 

Swich 9002783

 

eller genom att

sms:a help till 72970 så ger du en gåva på 50 kr.

Barn i fokus erhåller 45 kr, resterande summa är avgifter där 3,75 kr går till

mobiloperatörerna (inkl. smskostnad) och 1,25 kr går till teknikleverantören.

 

www.aftonbladet.se/svenskahjaltar/article19625139.ab

Mjölkprojekt i samarbete med privata givare och företag!

Plusgiro 90 02 78-3 Bankgiro 900-2783

Swisha din gåva till nr: 1239002783 sms:a help till 72970 så ger du en gåva på 50 kr *

OneWeb 2012 © Copyright