Kenya Childrens Home


  På Kenya Childrens Home eller Thomas Bernardos House som det fortfarande ibland

  kallas för inledde Barn i fokus sin hjälp till utsatta barn i Kenya. Det är på adoptions-

  avdelningen som vi är med och bekostar en del av mjölkersättningen till de

  övergivna spädbarnen.         

  Barnen blir senare adopterade av inhemska eller utländska familjer.

  KCH är välorganiserat med bla. hygienzoner innan man få komma i kontakt med barnen!


                                                                        www.aftonbladet.se/svenskahjaltar/article19625139.ab

                                                                        Hjälpprojekt i samarbete med allmänhet och företag!

                                                                        Plusgiro 90 02 78-3     Bankgiro 900-2783 

                                                                        Swisha din gåva till nr: 1239002783           sms:a  help till 72970 så ger du en gåva på 50 kr *

                                                     

OneWeb 2012 © Copyright