Om oss


   Barn i fokus är en mindre ideell organisation med ambitionen att bidra till en förändring till det bättre för utsatta

   och fattiga barn på ett kostnadseffektivt och säkert sätt! Vi samlar in gåvorna själva och genomför projekten

   tillsammans med mottagaren. Vårt 90-konto är en bra grund att stå på och vi jobbar hårt på att upprätthålla

   givarens förtroende! Barn i fokus vill ge sin hjälp oberoende av religösa och politiska uppfattningar.


   Efter att ha bott i Nairobi Kenya i närmare ett år i samband med en adoption och besökt några av de stora     

   slumområdena så startade Ludmila & Tommy Jonmuri stiftelsen Barn i fokus i slutet på december 2009.

   Vi arbetar långsiktigt med våra projekt och är också öppna att stödja fler projekt där lokalt engagerade

   människor arbetar för en förbättring för de utsatta barnen och samhället i stort.

 

   www.aftonbladet.se/svenskahjaltar/article19625139.ab 


      Kontakt


      Barn i fokus

      Vikingavägen 129

      80434 Gävle

     

   

      Mobil:  070 492 20 91

      E-mail: tommy@barnifokus.se

      Hemsida: www.barnifokus.se


      Plusgiro: 90 02 78-3

      Bankgiro: 900-2783

      Swish:     9002783

      Organisationsnr: 802426-3132

     

       


      Barn i fokus styrelse består av


     Tommy Jonmuri     Ordförande

      Ludmila Jonmuri

      Michael Hjertberg   Kassör


      Christina Kihlen      Suppleant 

      Niklas Eriksson      Suppleant

      Catarina Holappa   Suppleant
      Revisor:


      Linda Löfgren Andersson

      Aktiv Revision


   


         


                                                                        www.aftonbladet.se/svenskahjaltar/article19625139.ab

                                                                        Hjälpprojekt i samarbete med allmänhet och företag!

                                                                        Plusgiro 90 02 78-3     Bankgiro 900-2783 

                                                                        Swisha din gåva till nr: 1239002783           sms:a  help till 72970 så ger du en gåva på 50 kr *

                                                     

OneWeb 2012 © Copyright